Головна » Загальноєвропейська система мовних рівнів

Загальноєвропейська система мовних рівнів

Починаючий користувач А1 Ви розумієте та користуєтеся знайомими фразами та висловами, необхідними у обмеженій кількості конкретних ситуацій. Можете відрекомендуватися, відрекомендувати інших, запитати чи відповісти на запитання про місце проживання, про знайомих, майно. Ви можете підтримувати нескладну розмову, якщо співбесідник розмовляє чітко та повільно.
  А2 Ви оперуєте окремими реченнями та часто вживаними виразами, пов’язаними з основними сферами життя. Нескладними реченнями Ви можете розповісти про себе та сім’ю, описати основні аспекти повсякденного життя, свої інтереси.
Незалежний користувач В1 Ви розумієте основну ідею чітких повідомлень літературною мовою у різних сферах, що, як правило, виникають на роботі, навчанні, відпочинку. Вмієте спілкуватися у різних ситуаціях, що можуть виникнути під час перебування в країні мови, що вивчається. Ви можете вільно висловити думку щодо загальновідомого або актуального питання. Можете описати враження, події, надії, побажання, викласти та обґрунтувати свою думку та плани на майбутнє.
  В2 Ви розумієте загальний зміст складних текстів як на конкретні, так і на абстрактні теми, в тому числі й спеціалізовані теми. Ви розмовляєте досить швидко та без підготовки, вільно спілкуєтеся з носіями мови. Ви умієте чітко і по суті викласти свій погляд на різноманітні проблеми, підкреслити недоліки і переваги різних думок, відстояти свою точку зору.
Професійний користувач С1 Ви розумієте складні об’ємні тексти будь-якої тематики. Розмовляєте швидко, не маєте труднощів у підборі слів та виразів. Ви вільно та ефективно користуєтеся мовою для спілкування в науковій та професійній діяльності. Можете висловитися точно, детально розкрити складну тему, використовуючи складні словарні та граматичні конструкції.
  С2 Ви розумієте практично будь-яке усне чи письмове повідомлення, можете укласти складний текст, посилаючись на кілька усних та письмових джерел. Ваша мова не потребує підготовки, вона характеризується швидким темпом та високою точністю, що підкреслює відтінки значень у найскладніших ситуаціях.